Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program

 

Doprava „Za dostupnější Plzeň“

V oblasti dopravy v Plzni vidíme stále potenciál pro zlepšení. Již nyní je Plzeň z hlediska úrovně veřejné dopravy jedním z nejlepších měst v republice, my však věříme, že má na úplný vrchol. Pro jeho dosažení je však třeba ještě realizovat důležité projekty.

Mezi zásadní stavbu vidíme dostavbu tramvajové trati k areálu Západočeské univerzity na Borech. Dnešní doprava studujících k budovám ZČU je realizována od končené linky 4 na Borech pomocí linek 24, 30 a 36. Cestující jsou tak nuceni přestupovat a mnoho spojů jezdí v souběhu. Pomocí prodloužení tramvají k areálu Západočeské univerzity by studenti z centra nemuseli přesedat, navíc by se snížil počet autobusů jezdících ve městě a bezpečnost studentů při dojíždění do školy by se rapidně zvýšila. Na dostavbu tramvajové tratě chceme použít dotace z Evropské unie.

 

tramvaj_kt8d5_plzen.295.jpg

 

Bezpečnost nejen cestujících hodláme zvýšit i jinde. U OC Tesco na Rokycanské třídě již od začátku trolejbus zastavuje na původní točně „Ústřední hřbitov II“ a cestující při cestě do obchodního centra musí překonávat velmi frekventovanou silnici bez přechodu. Prodloužením trolejbusové trati do zastávky U Tesca a Na Švabinách o pár stovek metrů by se tak rapidně zvýšila bezpečnost lidí. Zároveň bychom do veřejné dopravy přilákali další cestující. V tomto ohledu chceme spolupracovat s občanským sdružením Společnosti pro veřejnou dopravu, které se o toto téma zajímá již delší dobu.

Samozřejmě, naše strana Lepší Plzeň se nezaměřuje jen na veřejnou dopravu. Velkou váhu také dáváme individuální dopravě. Naší prioritou číslo jedna v tomto směru je dostavba tzv. Východního okruhu nebo Obchvatu Roudné. Tento obchvat by se měl napojovat na silnici I/27 v oblasti Bolevce a stáčet se okolo Bílé Hory, Bukovce a Doubravky, kde by se napojoval na silnici I/26 za Ústředním hřbitovem. Zároveň si myslíme, že v rámci zklidnění dopravy v centru by měl vzniknout obchvat Bolevce mezi silnicemi na Most a Karlovy Vary. V oblasti okolo nákupního centra Globus by se měl obchvat napojit na budovaný Západní okruh Plzně. Tranzitní doprava by tudíž zcela minula centrum města. Přineslo by to významné snížení automobilového provozu zejména na hlavním tahu Karlovarská (od Lékařské fakulty) přes Sady pětatřicátníků až takřka na konec Klatovské třídy (křížení s ulicemi Sukova a 17. listopadu.

Dalším, významným a bohužel, dlouhodobě neřešeným problémem je revitalizace Náměstí Milady Horákové na Slovanech. Nyní se zde kříží ulice Slovanská a Nepomucká (čili hlavní tah na jih republiky!), dále ulice Mostní od Doudlevců a Slovanská alej od Světovaru. Do náměstí však dále ústí ulice Ruská a Chválenická. Náměstí je také točnou pro tramvaje, leží zde několik zastávek autobusů a trolejbusů, náměstí zároveň slouží jako konečná pro některé linky. Velká nepřehlednost provozu kontrastuje s dennodenními kolonami. Revitalizace náměstí počítá se zlepšením napojení ulic Mostní a Slovanská alej na hlavní tah na Nepomuk. V centru náměstí by měla zůstat zeleň a park, do něhož by byla vhodně zakomponována tramvajová točna. To by přineslo více místa pro autobusové zastávky, ale i pro parkující auta.

V centru města pro parkující auta hodláme zavést tzv. modré zóny. Tyto zóny umožňují krátkodobé stání bez poplatku. Chtěli bychom také prověřit možnost parkovišť P+R na okraji města, která by byla vázána na obsluhu veřejné dopravy. Naopak auta chceme z okolí Náměstí Republiky zcela vytlačit do nově zbudovaného Parkoviště Rychtářka.

Kultura „Za hezčí Plzeň“

Plzeň jakožto evropské hlavní město kultury pro rok 2015 vnímáme jako obrovský úspěch města. Zároveň ale vidíme jakousi hořkost nad slabou propagaci této významné akce. Nehledě na fakt, že Plzeň přišla o Dům kultury Inwest na Denisově nábřeží. Rozhodně podporujeme referendum ohledně stavby OC Corso na místě bývalého DK INWEST.

Každý návštěvník, který do města přijede vlakem a dále do centra na Náměstí Republiky míří tramvají, nemůže neminout omšelou budovu Městských lázní. Hodláme tedy této ostudě říci dost a budovu Městských lázní opravit. Velmi důležité samozřejmě je, jak dál bude pokračovat projekt ohledně OC Corso. Na obnovu chceme použít dotací z Evropské unie. Zároveň vnímáme jako velký problém zchátralé domy v Plzni. Hodláme tyto objekty v rámci možnosti revitalizovat, případně se domluvit s majiteli na možnosti opravy fasád.

 

 

5415315-lazne-paintball-plzen.jpg

 

Občanská společnost „Za živější Plzeň“

Plzeň je vnímána jako studentské město. My bychom chtěli tento názor podpořit a vystavět v lokalitě mezi Karlovem a Jižním předměstím levné byty pro studenty. Byty by byly nabídnuty předně mladým lidem čerstvě po studiu a byly by hrazeny formou splácení. Vnímáme to jako velmi dobrou investici do jistého přísunu mladých lidí do města. S tím souvisí samozřejmě podpora středních a vysokých škol ve městě.  Chtěli bychom také více podpořit činnost městské policie a zvýšit počet policistů v ulicích, zejména v rizikových lokalitách, jako Jižní předměstí, Petrohrad a Vinice.

 

V otázce životního prostředí jsme již zmínili zklidnění intenzity silniční dopravy v centru. Jako významnou investici vnímáme stavbu nové čističky vody, protože ta stará již dávno nevyhovuje nynějším přísným normám. Jsme rozhořčeni současným vedením města, které o tom již dávno ví, přesto bezostyšně ohrožuje zdraví občanů, neboť ve vodě je několikanásobně vyšší množství pesticidů. Nyní město musí žádat o výjimky, kterým hodláme říci DOST!

 

Na podnět našich spoluobčanů také chceme zavést regulaci heren v centru města, přičemž samozřejmě nechceme, aby se tyto herny přemístily do lokalit poblíž centra. Za nejvíce ohrožené lokality vnímáme okolí Náměstí Republiky a Americké ulice a také ulice Husova, Tylova a Koperníkova.

Zdravotnictví & školství „Za lepší Plzeň“

I nadále chceme zachovat všechny Fakultní nemocnice a polikliniky ve městě a podpořit jejich rozvoj. Všechny zdravotnické zařízení by měly být bezbariérové a tedy dobře přístupné pro vozíčkáře a handicapované lidi.

V oblasti jsme naprosto proti slučování škol základních i středních. Vnímáme to jako neodborný zásah do života škol. Finanční úspory jsou minimální oproti extrémnímu zatížení učitelů i žáků/studentů, kteří se musí vyrovnat s mnohem větším kolektivem.

Západočeskou univerzitu Plzeň vnímáme jako univerzitní výkladní skříň celých Západních Čech a chceme rozvinout maximální spolupráci radnice se školou. Větší intenzitu chceme rozvinout také s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Boj proti korupci „Za průhlednější Plzeň“

Největší a nejzávažnější témata jsme si nechali na konec. Je to boj s korupcí a dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad.  Všímáme si, že poslední dobou ustává čerpání dotací z ROPu a my bychom chtěli intenzitu čerpání zvýšit. Projektů (viz výše) by se dalo využit několik, chce to jen mít vůli prosadit tyto projekty při jednání na zastupitelstvu. Mnohem závažnější je boj proti korupci. Ani Plzeň nebyla v minulosti ušetřena korupčních praktik a tomu bychom chtěli maximálně zabránit. Také chceme lidem zpřístupnit vybírání výherců výběrových řízení a více „projasnit“ praktiky výběru vítěze.

 

V případě velkých rozhodnutí se rádi obrátíme na Vás občany a vypíšeme referendum.

 

Doufáme, že Vás náš program zaujal a doufáme, že nám dáte ve volbách svůj hlas!